Ha nincs az önkormányzat illetékességi területén 6 hónapja tartósan betöltetlen alapellátási körzet /nyilatkozattételi felület (a) pont,/ vagy pedig olyan alapellátási körzet, amely a felhívásban megjelölt határnapig 6 hónapja tartósan betöltetlenné válik /nyilatkozattételi felület (d) pont,/ akkor a nyilatkozatot tenni a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet értelmében nem szükséges, így a nyilatkozattételt a felület technikailag is lehetetlenné teszi, ezért nem engedi azt kinyomtatni.

A nyilatkozattételi felület nem engedi kinyomtatni az elkészült nyilatkozatot. Mit a teendő?
A nyilatkozattételi felület nem engedi kinyomtatni az elkészült nyilatkozatot. Mit a teendő?