Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023. január 1: napjától hatályos rendelkezése szerint a praxiskezelő alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.

„6. § (1) A praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.”

A praxiskezelő – mivel ellátásbiztonsági szempontokból figyelemmel kíván lenni a helyi viszonyokra – a későbbiekben az önkormányzati javaslatokat minden esetben mérlegelni fogja, és a 2023. november 25. napján hatályba lépett a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet szerinti intézkedései során a jogszabályi előírásokkal összhangban álló és valamennyi érintett támogatásán alapuló javaslatokat törekszik figyelembe venni. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzatok az alábbiakban tudják elősegíteni a praxiskezelő intézkedéseit.

Általános segítség az önkormányzatoktól, hogy a későbbi körzetalakítási javaslattétel során figyelemmel legyenek arra, hogy az érintett körzetek egymással határosak legyenek, a javaslatok képviselő-testületi határozatokkal megerősítve kerüljenek benyújtásra és azokkal valamennyi érintett praxisjogos orvos lehetőség szerint egyetértsen.

Egyebekben a praxiskezelő részére a körzetek egyéb szempontjaira figyelemmel az alábbiakban tudnak segíteni az önkormányzatok:

A javasolt feladatok kapcsán érintett alapellátási körzetMéretgazdaságossági feltételeknek nem felel megMéretgazdaságossági feltételeknek megfelelAz önkormányzat megítélése szerint túlnépesedett
Tartósan betöltetlenA háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet  3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, és egyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról, mivel ezek a körzetek a jogszabályi előírások értelmében még rövid távon sem tarthatóak fenn. Ezt követően javaslatot tudnak tenni a praxiskezelőnek.A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet  3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, a körzetben mindenképpen szükséges a helyettesítésről gondoskodniuk, ellenkező esetben az önkormányzat körzetalakítási eljárást kell, hogy kezdeményezzenek.A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet  3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, a körzet megosztására irányuló javaslatot a méretgazdaságossági feltételek teljesülése esetén tudja támogatni a praxiskezelő, de az új körzetet ellátó orvosról történő gondoskodás az önkormányzat feladata, valamint az eleve betöltetlen körzet kialakítását a praxiskezelő nem támogatja.
Praxisjoggal betöltöttEgyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról, mivel ezek a körzetek a jogszabályi előírások értelmében 2028. január 1. napját követően nem tarthatóak fenn. Ezt követően javaslatot tudnak tenni a praxiskezelőnek.Az adott körzetben nincsen ugyan körzetalakítási feladat, de a határos körzetek kapcsán a praxisjogos orvossal történő egyeztetés szükségessé válhat.A körzet megosztására irányuló javaslatot a méretgazdaságossági feltételek teljesülése esetén tudja támogatni a praxiskezelő, de az új körzetet ellátó orvosról történő gondoskodás az önkormányzat feladata, valamint az eleve betöltetlen körzet kialakítását a praxiskezelő nem támogatja.
Az önkormányzatnak lenne javaslata a betöltetlen körzete kapcsán. Segítség-e ez a praxiskezelőnek?
Az önkormányzatnak lenne javaslata a betöltetlen körzete kapcsán. Segítség-e ez a praxiskezelőnek?