A praxiskezelő tájékoztatja az önkormányzatokat, hogy azoknak a tartósan betöltetlen körzeteknek az esetében, amelyek nem felelnek meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 17/A. § (2) bekezdésében meghatározott méretgazdaságossági minimumfeltételeknek, ott már a helyettesítésre kötött megbízási szerződés időtartama alatt, ilyen irányú szerződés hiányában pedig haladéktalanul körzetalakítási eljárást kell kezdeményezniük a praxiskezelőnél a 2023. november 25. napján hatályba lépett a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM rendelet 4. alcímében foglalt rendelkezései szerint.

A hatályos jogszabályok értelmében a praxisba bejelentkezett páciensek létszámát a méretgazdaságossági feltételek vizsgálatánál figyelmen kívül kell hagyni, és az alapellátási körzetben lakcímmel rendelkezők számát kell figyelembe venni.

Az önkormányzatnak megszűnik a helyettesítési szerződése a méretgazdaságtalan körzetre. Mi a teendő?
Az önkormányzatnak megszűnik a helyettesítési szerződése a méretgazdaságtalan körzetre. Mi a teendő?