Méretgazdaságos az a körzet, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 17/A. § (2) bekezdésében meghatározott méretgazdaságossági minimum – felnőtt és vegyes háziorvosi körzetek esetében 1200 fő, házi gyermekorvosi körzetek esetében 600 fő földrajzi területen lévő lakcímre bejelentett lakosságszám – feltételeknek megfelel.

A hatályos jogszabályok értelmében a praxisba bejelentkezett páciensek létszámát a méretgazdaságossági feltételek vizsgálatánál figyelmen kívül kell hagyni, és az alapellátási körzetben lakcímmel rendelkezők számát kell figyelembe venni.

Mit jelent a méretgazdaságos háziorvosi körzet?
Mit jelent a méretgazdaságos háziorvosi körzet?