A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet 3. § (8) bekezdése szerint kell ebben az esetben eljárni, azaz

„(8) Ha az önkormányzat illetékességi területén nincs a (3) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti alapellátási körzet, úgy az önkormányzati nyilatkozattétel mellőzhető.”

Ez azt jelenti, hogy ha nincs az önkormányzat illetékességi területén 6 hónapja tartósan betöltetlen alapellátási körzet (a) pont) vagy pedig olyan alapellátási körzet, amely a felhívásban megjelölt határnapig 6 hónapja tartósan betöltetlenné válik (d) pont), akkor a nyilatkozattétel mellőzhető.

Ha nincs 6 hónapja tartósan betöltetlen körzet az önkormányzat illetékességi területén kell nyilatkoznia az önkormányzatnak?
Ha nincs 6 hónapja tartósan betöltetlen körzet az önkormányzat illetékességi területén kell nyilatkoznia az önkormányzatnak?