Az alább feltett kérdésére tájékoztatom, hogy a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet (Pkr.) hatálya a praxisjog alapján háziorvosi szolgálat keretében végzett feladatellátásra terjed ki. A háziorvosi szolgálat keretében praxisjog alapján végzett tevékenységen kívüli bármely más – ideértve pl: az iskola egészségügyben, ügyeleti szolgálatban, foglalkozás egészségügyben végzett – orvosi feladat ellátás ideje a Pkr.-ben meghatározott legalább 20 óra rendelési időbe és az abba beletartozó legalább 4 óra prevenciós rendelés időbe nem számítható be.

Háziorvosként a kollegiális praxisközösséghez csatlakozva heti 20 óra rendelési idő van előírva, melyben 4óra prevenciós rendelés/tanácsadás szükséges. Vegyes praxis lévén az iskola-és ifjúságorvoslási,óvoda- bölcsődei és csecsemő tanácsadás-prevenciós rendelés beleszámítható a 4 órás heti kötelező tanácsadásba? (ezt nem részletezi a rendelet) Ezt külön megnevezett időpontban végeztük eddig is 2 órában, emellett 18 óra vegyes rendelési idő volt hetente. Tehát amennyiben beleszámít nem lenne szükségem módosítani a rendelési időt, hanem elég lenne kijelölnöm emellett 2 óra prevenciós-gondozási órát,ezért kérem állásfoglalásukat!
Háziorvosként a kollegiális praxisközösséghez csatlakozva heti 20 óra rendelési idő van előírva, melyben 4óra prevenciós rendelés/tanácsadás szükséges. Vegyes praxis lévén az iskola-és ifjúságorvoslási,óvoda- bölcsődei és csecsemő tanácsadás-prevenciós rendelés beleszámítható a 4 órás heti kötelező tanácsadásba? (ezt nem részletezi a rendelet) Ezt külön megnevezett időpontban végeztük eddig is 2 órában, emellett 18 óra vegyes rendelési idő volt hetente. Tehát amennyiben beleszámít nem lenne szükségem módosítani a rendelési időt, hanem elég lenne kijelölnöm emellett 2 óra prevenciós-gondozási órát,ezért kérem állásfoglalásukat!