A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, és egyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról, mivel ezek a körzetek a jogszabályi előírások értelmében még rövid távon sem tarthatóak fenn. Ezt követően javaslatot tudnak tenni a praxiskezelőnek.

Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen és egyben méretgazdaságtalan körzet esetén?
Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen és egyben méretgazdaságtalan körzet esetén?