A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. Az így kiadott felmentés időtartama alatt a (3) bekezdésben meghatározott praxisközösségi formák létrehozhatóak, nyilvántartásba vehetőek és működtethetőek. A határozott időre adott felmentés – indokolt esetben – meghosszabbítható.

  • Tehát az OKFŐ praxiskezelői minőségében eljárva felmentéssel lehetővé teheti olyan praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxis csatlakozását, aki jelenleg még nem kollegiális praxisközösségi tag.
  • Adhat felmentést a tagok egy járáshoz való tartozásának kötelezettsége alól.
  • Lehetővé teheti 5-nél kevesebb, vagy 10-nél több háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatból (praxisból) álló praxisközösség létrejöttét.
Mire adhat felmentést az OKFŐ?
Mire adhat felmentést az OKFŐ?