A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat.  Fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve nem adhat a praxiskezelő felmentést, így nem teheti lehetővé

  • a be nem töltött körzetek (praxisjoggal be nem töltött körzetek) csatlakozását,
  • 5 háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatonként a maximum 1-nél magasabb számú fogorvosi szolgálat csatlakozását.
Mire NEM adhat felmentést az OKFŐ?
Mire NEM adhat felmentést az OKFŐ?