3384 Kisköre, Széchenyi út 31-33.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kiskoreonk / 1257 megtekintés

Kisköre Városi Önkormányzat I. számú háziorvosi szolgálat, vegyes háziorvosi praxis betöltésére keresünk háziorvost. A rendelő a napi rendelési idő után megtekinthető. Érdeklődés esetén bővebb tájékoztatást Magyar Csilla polgármester nyújt a 36/358-311-es telefonszámon.

 • Listing ID: 9087
 • Pályázati feltételek: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg. A háziorvosi praxis több mint egy éve betöltetlen, helyettesítéssel ellátott így letelepedési pályázat benyújtható rá a NEAK-nál.
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  • vállalkozói formában történő feladatellátás
  • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • igazolás Magyar Orvosi Kamarai Tagságról (ha van)
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Kisköre Városi Önkormányzat részére címezve (3384 Kisköre, Széchenyi út 24.) vagy elektronikus úton:
  • polgarmester@kiskore.hu e-mail címre.
  • A benyújtott pályázati anyagok elbírálása Képviselő-testületi ülésen történik.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 • Megye: Heves
 • Város: Kisköre
 • Email: titkarsag@kiskore.hu
 • Telefon: 36/358-311
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2023.04.27.-i állapot szerint 1405 fő Körzet lista: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről - 1. számú melléklete
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.09.08.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 20231031
 • Hirdető neve: Kisköre Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 20231115