5055 Jászladány Hősök tere 6.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat / 37 megtekintés

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére, az I. számú felnőtt háziorvosi körzetében. A körzet tartósan betöltetlen, amelyre letelepedési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke nettó 20 millió forint, 6 év önálló orvosi tevékenység vállalása esetén. A körzet betölthető háziorvosi feladatok ellátásra, határozatlan időre, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.
A háziorvosi rendelő címe: 5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 1.
Az önkormányzat rendszeresen karbantartott, jó állapotú orvosi rendelőt, valamint a rendelkezésre álló eszközöket ingyenesen a háziorvos használatába adja, a rezsi költségeket finanszírozza.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nyújt az 57/817-947-es telefonszámon.
A pályázókat a pályázat kiírója a Képviselő-testületi ülésen
meghallgatja és dönt a háziorvos személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

 • Listing ID: 15112
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásainak való megfelelés;
  • egészségügyi szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata;
  • egészségügyi alkalmasságát igazoló okirat másolata;
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselő-testületi tárgyalása során a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • postai úton: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
  • személyesen: a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban, 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
  • e-mailen: pmtitkarsag@jaszladany.hu
  • hivatali kapun keresztül: KRID: 754154979
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászladány
 • Email: pmtitkarsag@jaszladany.hu
 • Telefon: 06/57 817-947
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.17.
 • Hirdető neve: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27.