5055 Jászladány Hősök tere 6

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat / 44 megtekintés

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászladány településen tartósan betöltetlen I. és III. számú felnőtt háziorvosi praxisok helyettesítéssel történő működtetésére.

A körzetek helyettesítéssel betölthetők háziorvosi feladatok ellátására megbízási szerződéssel, melynek időtartama minimum 3 hónap. A rendelési idő heti 10 óra /körzet. Bérezés: bruttó 35.000 Ft /óra /körzet.

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges technológiai-műszaki eszközöket. A háziorvos munkáját tapasztalt körzeti ápolók segítik, akiket az önkormányzat alkalmazza. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nyújt az 57/817-947-es telefonszámon. A pályázók elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a 2024.06.27.-i ülésen. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

 • Listing ID: 15699
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet előírásainak való megfelelés;
  • egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelés,
  a pályázó nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata;
  • egészségügyi alkalmasságát igazoló okirat másolata;
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint a képviselő-testületi tárgyalása során a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • postai úton: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére, az 5055 Jászladány, Hősök tere 6. számra alatti címre történő megküldéssel,
  • személyesen: a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban (5055 Jászladány, Hősök tere 6.),
  • e-mailen: pmtitkarsag@jaszladany.hu,
  • ügyfélkapun keresztül: KRID:754154979.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászladány
 • Email: pmtitkarsag@jaszladany.hu
 • Telefon: 57/817-947
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.23.
 • Hirdető neve: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27.