8513 Mihályháza, Jókai utca 2.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Géza Mészáros / 49 megtekintés

– Mihályháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 2024. január 1. napja óta betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet ellátására vállalkozói (egyéni/társas) formában.
– A háziorvosi körzetbe három település, Mihályháza, Mezőlak és Békás teljes közigazgatási területe tartozik bele.
– A praxis átadásával kapcsolatosan 2024. június 30. napjáig közreműködésünket ajánljuk fel a praxisjoggal jelenleg még rendelkező volt háziorvos irányába. Kérjük, az ezzel kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjenek Mészáros Géza mihályházi polgármesternél. A praxis elidegenítésének joga 2024. július 1. napjától száll az Önkormányzatra.
– A munkavégzés helye: 8513 Mihályháza, Jókai utca 2., 8500 Mezőlak, Arany János utca 11. és 8515 Békás, Rákóczi utca 17. szám alatti orvosi rendelők.
Ellátandó feladatok: Mihályháza, Mezőlak és Békás települések vegyes háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A háziorvosi körzethez iskolaorvosi feladatok ellátása is kapcsolódik.
Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
– Feladat-ellátási megállapodással történő üzemeltetetés esetén a három működtető önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőket. Az önkormányzatok viselik a rendelők, várótermek rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

 • Listing ID: 14621
 • Pályázati feltételek: - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  - Egészségügyi alkalmasság.
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz.
  - Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  - Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok.
  - Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata.
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Mihályháza Község Polgármesteréhez címzett – 8513 Mihályháza, Jókai utca 2. - lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat háziorvosi körzet betöltésére".
  A pályázat benyújtható elektronikus úton a mihalyhaza@invitel.hu e-mail címre illetve az e-papír szolgáltatással vagy hivatali kapun Mihályháza Község Önkormányzata részére.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Mihályháza
 • Email: mihalyhaza@invitel.hu
 • Telefon: 0689348586
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1945
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Mihályháza Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a három érintett önkormányzat képviselő-testülete soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsák. pályázatot.