Ácsteszér-Aka-Csatka vegyes háziorvosi körzet - Háziorvost keres 2020. július 1. óta

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Önkormányzat szoc@acsteszer.hu / 207 megtekintés

A körzet 2020. július 1. óta betöltetlen, helyettesítéssel megoldott.
A háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a községek közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat ( egy köznevelési intézményben: óvoda, Ácsteszér).
Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit az önkormányzat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.
A körzet rendelővel és szolgálati lakással rendelkezik.

 • Listing ID: 10686
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
  2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
  8. az háziorvosi körzetben jelenleg Ácsteszér község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápolót az Önkormányzat változatlan formában tovább foglalkoztatja.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a háziorvosi körzet jelenleg Ácsteszér község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának foglalkoztatását és annak költségterhét tudomásul veszi,
  10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
  11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
  13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Ácsteszér
 • Email: polgarmester@acsteszer.hu
 • Telefon: 0634388088
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 886
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követő hónap 1. napjától
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.
 • Hirdető neve: Ácsteszér Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül