9081 Győrújbarát dr. Baróti Lajos u. 1.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: dr. Józsa Viktória / 141 megtekintés

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
HÁZI GYERMEKORVOSI
praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére.

Pályázati feltételek:
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
• a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• vállalkozói formában való működtetés
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Megbízás időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az Önkormányzattal kötött szerződésben foglalt időponttól tölthető be.
Munkavégzés helye:
Dr. Fehér János Egészségház, címe: 9081 Győrújbarát, dr. Baróti Lajos u. 1.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 1.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, írásban, egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
Igény esetén az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A borítékon fel kell tüntetni: „Házi gyermekorvosi álláspályázat”
Cím: Győrújbarát Község Önkormányzata
Kóbor Attila polgármester
9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc. u. 9.
A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az időpontról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

 • Listing ID: 13608
 • Pályázati feltételek: • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
  • a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • vállalkozói formában való működtetés
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • B kategóriás jogosítvány
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, írásban, egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Házi gyermekorvosi álláspályázat”
  Cím: Győrújbarát Község Önkormányzata
  Kóbor Attila polgármester
  9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc. u. 9.
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Győrújbarát
 • Email: titkarsag@gyorujbarat.hu
 • Telefon: 96-543-651 20/457-8084
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1130
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. június 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 1.
 • Hirdető neve: Győrújbarát Község Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az időpontról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.