Felnőtt háziorvost keresünk Szigethalomra

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Lajos Takács / 121 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzata orvost keres a TEK-es, 1. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatai ellátásának helyettesítésére, illetve a praxisjog megszerzését követően határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződés megkötésével. A praxisjog jelképes összegért – kvázi ingyenesen – megszerezhető a praxisjoggal bíró orvostól, vagy pályázható az OKFŐ-től 2024. július 1-től.

A körzethez tartozó utcajegyzék az alábbi hivatkozáson keresztül megnyíló oldalon érhető el.
https://szigethalom.asp.lgov.hu/haziorvosok-0

A háziorvosi rendelő címe: Egészségház, 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 71.

Az önkormányzat biztosítja a pár éve felújított rendelőt, mely után bérleti díjat nem kell fizetni. A rendelő rezsijét az egészségügyi szolgáltató fizeti, mely díja jelenleg nagyjából 27.000Ft/hó.
Ügyeleti kötelezettség: az OMSZ szervezésében.
Kérdés esetén segítséget nyújt: Takács Lajos igazgatási irodavezető a megadott telefonszámon.

 • Listing ID: 15616
 • Pályázati feltételek: A pályázó megfelel
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
  - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, továbbá
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és
  - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak, valamint
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgársággal vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával tartózkodik Magyarország területén, illetve letelepedett státusszal rendelkezik.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. címre küldve.
  Személyesen a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban (cím ua.).
  Ügyfélkapun keresztül az SZHALOMONK (KRID: 657462367) hivatali kapura küldve.
  A küldő személyazonosságának megállapítását lehetővé tévő elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumok e-mail-ben is küldhetők a takacs. lajos @ szigethalom.hu címre.
 • Megye: Pest
 • Város: Szigethalom
 • Email: takacs.lajos@szigethalom.hu
 • Telefon: +36704512122
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2320
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: határidő nélkül
 • Hirdető neve: Szigethalom Város Önkormányzata