Bátmonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet fogszakorvos (vállalkozói, egészségügyi szolgálati, vagy tartós helyettesítési jogviszonyban) munkakör betöltésére.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Bátmonostor Községi Önkormányzat / 48 megtekintés

Bátmonostor Községi Önkormányzat
pályázatot hirdet
fogszakorvos (vállalkozói, egészségügyi szolgálati, vagy tartós helyettesítési jogviszonyban)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony, vállalkozói jogviszony, tartós helyettesítési jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő

A munkavégzés helye:
6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bátmonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet Bátmonostor település (jelenleg -2016.01.01-től 2024 február 29-ig tartós helyettesítéssel ellátott) 12,5 órás fogorvosi körzetének ellátására -megegyezés szerint – vállalkozási, egészségügyi szolgálati jogviszony, vagy tartós helyettesítési formában, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat teljes praxisátvétellel vállalkozásban vagy helyettesítéssel vállalkozói szerződéssel illetve megbízási szerződéssel is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés. , B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet cselekvőképesség fogszakorvosi képesítés magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy tartós helyettesítési jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni. Amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásban vételről szóló dokumentum pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, leghamarabb 2024. március 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béleczki Mihály polgármester nyújt, a 0679/574-010 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével, zárt borítékban (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: fogszakorvos (vállalkozói, tartós helyettesítési vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban). Személyesen, zárt borítékban: Béleczki Mihály polgármester, Zrínyi Miklós utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 www.batmonostor.hu
 OKFŐ
 Bátmonostor Községi Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség!

 • Listing ID: 13772
 • Pályázati feltételek: Egyetem, fogszakorvosi képesítés
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés. ,
  B kategóriás jogosítvány,
  büntetlen előélet,
  cselekvőképesség,
  magyar állampolgárság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
  részletes szakmai önéletrajz,
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum,
  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy tartós helyettesítési jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni -amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásban vételről szóló dokumentum,
  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével, zárt borítékban (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: fogszakorvos (vállalkozói, tartós helyettesítési vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban). Személyesen, zárt borítékban: Béleczki Mihály polgármester, Zrínyi Miklós utca 1.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Bátmonostor
 • Email: batmonostor@batmonostor.hu
 • Telefon: +3679574010
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1530
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.31.
 • Hirdető neve: Bátmonostor Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.30.