BUDAÖRS FELNŐTT HÁZIORVOSI PRAXIS TÉRÍTÉSMENTESEN ÁTVEHETŐ

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Budaors Varos Onkormanyzata / 704 megtekintés

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budaörs Város Alapellátási Körzeteiről szóló 17/2003. (IV.18) önkormányzati rendeletben foglalt 001. számú körzet felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására.
• A praxisjog térítésmentesen, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés útján szerezhető meg.
• A feladatellátás vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történik.
• Az Önkormányzat a rendelőhelyiséget biztosítja.
• Városunkban -a pályázat kiírásának időpontjában- központi ügyeleti szolgálat látja el az orvosi ügyeleti feladatokat, a háziorvosok nem vesznek részt az ellátásban.
• A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól (de legalább 5 év időtartamra)

 • Listing ID: 9707
 • Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés;
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése;
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
  • orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
  • hozzájáruló nyilatkozat, a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék a teljes pályázati anyagot
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyagot Wittinghoff Tamás polgármesternek címezve, 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Budaörs Város Önkormányzata címére (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) kell eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat a budaörsi 001. számú felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.”
 • Megye: Pest
 • Város: Budaörs
 • Email: kovesdi.gabriella@budaors.hu
 • Telefon: 06 23 447-935
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Budaörs Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Budaörs Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.