CIBAKHÁZA I. SZÁMÚ KÖRZETBEN HÁZIORVOS PRAXIS, ÁLLÁS TÉRÍTÉSMENTESEN

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Cibakhaza Nagykozsegi Onkormanyzat / 128 megtekintés

• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022 azonosítószámú, a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése,, című projektben felújított háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
• A praxis önállóan, gazdaságosan működik, jelenleg helyettesítéssel, tapasztalt körzeti ápoló segíti a munkáját. Tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában.
• Központi ügyelet van, a háziorvosnak ügyelni nem kell, de jó kiegészítő lehetőség.
• Letelepedési támogatás is igényelhető, rezidens jelentkezését is várjuk.
• Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• •Cibakháza a Tisza folyó bal partján fekszik, a folyó szabályozása után megmaradt holtág a nyugodt kikapcsolódást, horgászást és sportolást biztosítja.
• Várjuk a jelentkezését, aki szívesen költözne egy csendes nagyközségbe.
• Várja megtisztelő érdeklődését Hegyes Zoltán polgármester 56/477-001 telefonszámon, személyesen, hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, részletek a www.cibakhaza.hu honlapon találhatók

 • Listing ID: 3265
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  - nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmassági igazolás,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  - a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Cibakháza
 • Email: hivatal@cibakhaza.hu
 • Telefon: 06/56/477001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): • Cibakháza állandó lakossága: 3887 fő, ebből az ellátandó körzet közel fele kártyaszámmal rendelkezik.
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.07.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.15
 • Hirdető neve: Hegyes Zoltán polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.30.