CIBAKHÁZA I. SZÁMÚ TARTÓSAN BETÖLTETLEN KÖRZETBEN HÁZIORVOS PRAXIS, ÁLLÁS

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Cibakhaza Nagykozsegi Onkormanyzat / 1024 megtekintés

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének ellátására.
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése” című pályázat keretében 2018-ban felújított háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
• Cibakháza állandó lakossága: 3887 fő, ebből az ellátandó körzet közel fele kártyaszámmal rendelkezik.
• Tapasztalt körzeti ápoló segíti a munkát, tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában.
• Központi ügyelet van, a részvétel önkéntes.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• A KÖRZET TARTÓSAN BETÖLTETLEN, letelepedési támogatás is igényelhető.
• Cibakháza a Tisza folyó bal partján fekszik, a folyó szabályozása után megmaradt holtág a nyugodt kikapcsolódást, horgászást, túrázást, és számos lehetőséget biztosít a vízi sportok kedvelőinek is.

 • Listing ID: 2607
 • Pályázati feltételek: • egyetem, általános orvos,
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendeletben előírt egyéb feltételek szerint,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
  • praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
  • nyilatkozatok:
  - a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér,
  - nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hegyes Zoltán Polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Cibakháza
 • Email: hivatal@cibakhaza.hu
 • Telefon: 06/56/477001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Cibakháza állandó lakossága: 3887 fő, ebből az ellátandó körzet közel fele kártyaszámmal rendelkezik.
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.12.20.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.15
 • Hirdető neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.19.