Győrasszonyfa- Tarjánpuszta- Románd Községek vegyes háziorvosi körzetének betöltésére pályázatot hirdet (kizárólag feladatellátásra)

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Bianka dr. Szabó / 97 megtekintés

Győrasszonyfa – Tarjánpuszta – Románd Községek Önkormányzata pályázatot hirdet a 2024. április 1. napja óta betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő vegyes háziorvosi tevékenységre. (kizárólag a feladatellátásra)

A munkavégzés helye:
9093 Győrasszonyfa, Rózsadomb u. 4
9092 Tarjánpuszta, Kossuth u. 33
8434 Románd, Kossuth u. 42/a

Győrasszonyfa Község Önkormányzata korszerű, 2023. évben átadott, részben bútorozott, elektronikai gépekkel teljesen felszerelt szolgálati lakást biztosít.

Ellátandó feladatok: Tarjánpuszta – Győrasszonyfa – Románd vegyes háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján. (Románd Községben nem kell gyermekorvosi ellátást biztosítani)

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

 • Listing ID: 14694
 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  - Egészségügyi alkalmasság.
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz.
  - Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  - Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában / vagy egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről.
  - Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok.
  - Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata.
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Győrasszonyfa Község Polgármesteréhez címzett – 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18. - lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat háziorvosi körzet betöltésére".
  A pályázat benyújtható elektronikus úton a onkormanyzat@gyorasszonyfa.hu e-mail címre illetve az e-papír szolgáltatással vagy hivatali kapun Győrasszonyfa Község Önkormányzata részére.
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Győr
 • Email: onkormanyzat@gyorasszonyfa.hu
 • Telefon: 06204177147
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1152
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Győrasszonyfa - Tarjánpuszta - Románd Községek Önkormányzat polgármesterei
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.