Pályázat Csabacsűd település vegyes háziorvosi körzetének betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata / 48 megtekintés

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a 2022. december 1. napja óta betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő felnőtt háziorvosi tevékenységre.
A munkavégzés helye: 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 48. alatti orvosi rendelő.
A praxis térítésmentesen kerül átadásra. Az önkormányzat igény szerint szolgálati lakást biztosít.
Ellátandó feladatok: Csabacsűd település vegyes háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.
Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

 • Listing ID: 12550
 • Pályázati feltételek: - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  - Egészségügyi alkalmasság.
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz.
  - Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  - Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában / vagy egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről.
  - Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok.
  - Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata.
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Csabacsűd Nagyközség Polgármesteréhez címzett – 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41. - lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat háziorvosi körzet betöltésére".
  A pályázat benyújtható elektronikus úton a polgarmester@csabacsud.hu e-mail címre illetve az e-papír szolgáltatással vagy hivatali kapun Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata részére.
 • Megye: Békés
 • Város: Csabacsűd
 • Email: polgarmester@csabacsud.hu
 • Telefon: 06302299064
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1699
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Molnár József polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.