Ingyenes házi gyermekorvosi praxis Budapest XXII. kerületében

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Banne dr. Bertalan Bernadett / 624 megtekintés

Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.
A leendő házi gyermekorvosnak adható támogatások, a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXII. kerületi egészségügyi alapellátás biztosításának elősegítéséről szóló 17/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint történnek. (www.budafokteteny.hu)

További információ: Bánné dr. Bertalan Bernadett
E-mail: banneb@bp22.hu
Tel.: 229-26-11

 • Listing ID: 4118
 • Pályázati feltételek: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a 1225 Budapest, Batthyány utca 10-12. szám alatt működő gyermekrendelőjébe.

  Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
  • egészségügyi alkalmasság
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  - illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
  Személyesen: előre egyeztetett időpontban (Tel.: 229-26-11) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11.)
  Postai úton: egy példányban postai úton Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda dr. Patócs Andrea irodavezető részére (1221 Budapest, Városház tér 11.) A borítékon kérjük feltüntetni: " 9. számú házi gyermekorvosi pályázat"
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest XXII
 • Email: drpatocsa@bp22.hu
 • Telefon: 06/1-229-26-11
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 828
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül