Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében HÁZIORVOS munkakör/feladatkör betöltésére (a háziorvosi feladatok egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladat-ellátási szerződés útján is elláthatók)

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Jászkisér Város Önkormányzata / 29 megtekintés

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jászkisér város közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 3. számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel a vonatkozó jogszabályok szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Feor besorolás: 2211
Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) vagy egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladat-ellátási szerződéssel létrejött jogviszony.
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén határozatlan idejű foglalkoztatás, 40 óra, általános, teljes munkaidő vagy helyettesítés esetén határozatlan idejű foglalkoztatás, 20 óra, általános részmunkaidő is elfogadható.
Munkavégzés helye: Jászkisér 3. számú háziorvosi körzete, 5137 Jászkisér, Ladányi út 1. szám alatti rendelő.

Álláshirdető szervezet bemutatása:
Jászkisér Város Önkormányzata 3. számú vegyes háziorvosi körzete jelenleg helyettesítés útján ellátott. A praxisjog 2024. június 30. napjáig dr. Kolláth Bálint Zoltán háziorvos tulajdonát képezi. A körzetben a tárgyhavi bejelentkezettek száma 2555 fő.
A vegyes körzetben a háziorvosi feladatok egészségügyi szolgálati jogviszony keretében vagy az Eütv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval megkötött feladat-ellátási szerződés útján is elláthatóak.
A feladat ellátása praxisjog megszerzésével is lehetséges.
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges, rendelkezésre álló tárgyi eszközöket.
A rendelő az Egészségház épületében van, ahol a másik két háziorvosi rendelő és a védőnők is helyet kaptak.
Központi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja.

A munkáltató három havi próbaidőt köt ki egészségügyi szolgálati jogviszony esetén.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsi György polgármester nyújt az 57/550-13-as telefonszámon vagy a polgarmester@jaszkiser.hu címen.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

 • Listing ID: 15772
 • Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - erkölcsi bizonyítvány
  - magyar állampolgárság

  Elvárt végzettség/képesítés:
  A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt szakképesítés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kérelmezésének igazolása,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtható postai úton vagy személyesen, egy példányban Jászkisér Város Polgármesterének címezve (5137 Jászkisér, Fő út 7.), a borítékra kérjük feltüntetni: "Háziorvosi pályázat". A pályázat benyújtható elektronikus úton a polgarmester@jaszkiser.hu e-mail címen vagy Jászkisér Város Önkormányzata JKONK megnevezésű hivatali kapura történő megküldéssel (KRID: 656377322).
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászkisér
 • Email: polgarmester@jaszkiser.hu
 • Telefon: 06-57/550-130
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2555 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.09.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.25. 24:00
 • Hirdető neve: Jászkisér Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31.