Körösladány Város Önkormányzat I. sz. háziorvosi körzet praxisjoga.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Lajos Ilyés / 702 megtekintés

Körösladány Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugállományba vonulás miatt megüresedett, területi ellátási kötelezettséggel működő, I. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására az alábbiakban részletezett pályázati feltételekkel.
Az önkormányzat a nyertes pályázó számára igény szerint szolgálati bérlakást biztosít ingyenesen.
A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A szükséges orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő a Körösladány, Arany J. u. 14. sz. alatt található központi orvosi rendelő épületében található. A rendelőhelyiségen túl az eszközöket és berendezési tárgyakat az Önkormányzat biztosítja.

 • Listing ID: 3096
 • Pályázati feltételek: A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti formában - egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában.
  Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó:
  - önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
  - az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  - az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - egészségügyi alkalmasság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:
  Körösladányi Polgármesteri Hivatal
  Ilyés Lajos jegyzőnek címezve
  5516 Körösladány
  Dózsa Gy. u. 2.
  A borítékra, kérjük, írják rá: I. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata
 • Megye: Békés
 • Város: Körösladány
 • Email: jegyzo@korosladany.hu
 • Telefon: +36302493385
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 937
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.
 • Hirdető neve: Körösladány Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.