Közel 24 hónapja betöltetlen háziorvosi felnőtt praxis Tamási-Tolna vármegye

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Katalin jegyzo@tamasi.hu / 33 megtekintés

Tamási lakosságszáma közel 8000 fő, a 32 településes Tamási járás székhelye, amely híres gyógyvízéről, gyógyfürdőjéről. Tamási élhető, családbarát település a Gyulaj erdő szomszédságában. Bölcsődei, többféle óvodai és iskolai elhelyezés biztosított a gyermekek számára egészen középiskolás kor végéig.
Az önkormányzat szolgálati lakást vagy házat tud nyújtani, de építési telkek is rendelkezésre állnak az ide letelepülni vágyók számára.

Egészségügyi alapellátás része:
– 4 háziorvosi körzet, amelyből 2 betöltetlen,
– 2 fogorvosi körzet, amelyből 1 betöltetlen,
– 2 gyermekorvosi körzete van.

Ezen túl 3 fős védőnői szolgálat, 1 fő iskolavédőnő működik. Ügyeleti ellátás is rendelkezésre áll.

Az egészségügyi alapellátás rendelőhelyiségei a járóbetegellátást és ügyeleti ellátást is biztosító, városközpontban található rendelőintézetben kaptak helyet. Az önkormányzat ezen helyiségeket ingyenesen biztosítja, a rezsiköltségek 50%-át pedig átvállalja valamennyi háziorvostól és fogorvostól.

A Tamási IV. számú háziorvosi körzet

közel 24 hónapja betöltetlen (2024. 08. 01. napján), így letelepedési támogatás igényelhető rá, amelynek összege nettó 14.000.000,- Ft. Jelenleg az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el helyettesítéssel és 1 fő asszisztens.
Ellátandó lakosságszám a körzetben lakóhellyel rendelkezők száma alapján: 1730 fő (14 év feletti, 2024. 03. 20-i lakcímnyilvántartás alapján)

 • Listing ID: 15819
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-val rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - OONY-ba vétel igazolása,
  - a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
  - háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
  - illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
  - a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
  - részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  - kamarai és OONY-ba vétel igazolása
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról iga-zolás vagy cégkivonat,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Tamási Város Polgármesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

  Érdeklődni: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyzőnél lehet: jegyzo@tamasi.hu, 74-570-801
 • Megye: Tolna
 • Város: Tamási
 • Email: jegyzo@tamasi.hu
 • Telefon: 74/570-801
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Ellátandó lakosságszám a körzetben lakóhellyel rendelkezők száma alapján: 1730 fő (14 év feletti, 2024. 03. 20-i lakcímnyilvántartás alapján)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Tamási Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Beérkezést követő 30 napon belül