Mezőtúr Város Önkormányzata gyermekorvost keres a II. számú házi gyermekorvosi körzetbe

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Biriszló Beáta / 314 megtekintés

Mezőtúr Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2006. (XII.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott, II. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat legalább 5 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
A feladat-ellátás helye: 5400 Mezőtúr, Sugár út 25. szám alatti orvosi rendelő.

A házi gyermekorvos feladatköre:
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet. A házi gyermekorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a betegforgalomtól függően, valamint köteles a betegek rendelkezésére állni a rendelési időn kívül.
Amennyiben a házi gyermekorvos valamely praxisközösséghez csatlakozni kíván, hetente legalább 20 óra rendelési időt kell biztosítania, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.

A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, 2022. május 01. napja óta betöltetlen.

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendeletben és a vonatkozó jogszabályok alapján történik.
Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

A nyertes pályázó részére az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető
Telefon: 06-56/551-929; 06-30/9055-398
E-mail: bbiriszlo@mezotur.hu

 • Listing ID: 7485
 • Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivácós levél
  • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás igazolása
  • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani
  • postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
  • Személyesen: Szűcs Dániel polgármester részére, Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”
  • e-mailben a hatosag@mezotur.hu e-mail címre történő megküldésével.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Mezőtúr
 • Email: bbiriszlo@mezotur.hu
 • Telefon: 06-56/551-929; 06-30/9055-398
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1480
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A hatósági engedélyezési eljárást követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos a praxis betöltéséig.
 • Hirdető neve: Mezőtúr Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi, majd Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.