Nyúl Község Önkormányzata

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Önkormányzata Nyúl Község / 210 megtekintés / Új

A háziorvosi körzet területi leírása: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzetének kialakításáról és működéséről szóló 12/2016 (XI.30..) önkormányzati rendelete alapján az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Nyúl község Győr-Moson-Sopron vármegye, valamint a Nyugat-dunántúli régió második legnagyobb települése 4700 fős lakosságával. A település Győr vármegye székhely közvetlen agglomerációjában helyezkedik el, ennek köszönhetően nagyon pozitív demográfiai folyamatokkal rendelkezik. Sok a kitelepülő fiatal család, amihez az önkormányzat magas szintű oktatási, gyermeknevelési és egészségügyi infrastruktúrát biztosít.
A településen az egészségügyi alapellátás két körzetre oszlik, emellett fogorvos, gyermekorvos és két védőnő lát el szolgáltatást külön rendelőkben. A háziorvosi rendelő 2019-ben került teljeskörű felújításra és műszerezettségre. Az önkormányzat akár a praxis értékesítésével, akár alkalmazásban is fogadja a kiírásra jelentkező jelölteket. További felvilágosításért önkormányzatunkat keresse.

 • Listing ID: 11444
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: személyes (zárt borítékban), postai úton (zárt borítékban) vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségeken:
  Nyúl Község Önkormányzata
  Schmiedt Henrik polgármester
  9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.
  polgarmester@nyul.hu
  A borítékra kérjük ráírni: "háziorvosi pályázat"
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Nyúl
 • Email: hivatal@nyul.hu
 • Telefon: +36-96/540-250
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1940 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.
 • Hirdető neve: Nyúl Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.