Pályázat Jászárokszállás város III. számú fogorvosi körzete fogorvosi állásának betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Jászárokszállás Város Önkormányzata / 196 megtekintés

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján pályázatot hirdet Jászárokszállás város III. számú fogorvosi körzete fogorvosi állásának betöltésére.

A munkavégzés helye: 5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint Jászárokszállás Város III. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátása, valamint a Jászárokszállási Városi Óvoda, a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium hozzá tartozó tanulói iskolafogászati feladatainak ellátása.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A fogorvosi állás csak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be, a praxisengedély megszerzése után. A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól. Az Önkormányzat az állást betöltő fogorvosnak – igény esetén – szolgálati lakást biztosít.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: röntgenvizsga megléte.

A pályázatokat Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 • Listing ID: 9542
 • Pályázati feltételek: - egyetemi végzettség, fogorvosi diploma,
  - büntetlen előélet,
  - nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - cselekvőképesség,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajzot (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist),
  – a diploma és a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
  – külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolatát,
  – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  – egészségügyi alkalmassági igazolást,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri-e.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Jászárokszállás Város Önkormányzata címére (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen, postai kézbesítés útján vagy elektronikus úton (aljegyzo@jaszarokszallas.hu) kell benyújtani, „Pályázat fogorvosi állásra” megjelöléssel.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászárokszállás
 • Email: aljegyzo@jaszarokszallas.hu
 • Telefon: 0657531050
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2512
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos