Pályázati felhívás Celldömölk 1. és/vagy 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: CelldomolkVaros / 744 megtekintés

– Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja.
– Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet.

Az önkormányzat a lakhatás megoldását önkormányzati bérlakással vagy lakbértámogatással segíti.
Egyéb anyagi támogatás megegyezés szerint lehetséges.

 • Listing ID: 2581
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm.rendelet előírt feltételek megléte.
  előírt végzettségek, feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
  - nyilatkozat a cselekvőképességről
  - vállalkozási formában történő ellátás és a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) A borítékra kérjük feltüntetni:" Celldömölk 1. vagy 2. számú háziorvosi körzet pályázat"
  Felvilágosítás kérhető: Fehér László polgármestertől a 06/95/777-811 telefonszámon vagy személyesen Celldömölk, Városháza tér 1. címen, illetve celldomolk@celldomolk.hu email címen.
 • Megye: Vas
 • Város: Celldömölk
 • Email: celldomolk@celldomolk.hu
 • Telefon: 95/777-811
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1. körzet 840 fő, 2. körzet 740 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Celldömölk Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül.