PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Derecske Varos Onkormanyzata / 222 megtekintés

Derecske Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre. A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött szerződés alapján történik. Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a közüzemi díjakat is az önkormányzat viseli). A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt időponttól tölthető be. A pályázattal kapcsolatban Bordán Szabolcs Polgármester nyújt bővebb információt a 06-20-440-9940-es telefonszámon.

 • Listing ID: 2738
 • Pályázati feltételek: - vállalkozás keretében történő működtetés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  - büntetlen előélet;
  - cselekvőképesség;
  - egészségügyi alkalmasság;
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz,
  – motivációs levél,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  – a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni vagy személyesen Derecske Város Önkormányzatának székhelyén a 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám alatt leadni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: "derecskei II. sz. gyermek háziorvos praxis".
  A pályázatokon az alábbi címet kell feltüntetni:
  Derecske Város Polgármestere 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Derecske
 • Email: titkarsag@derecske.hu
 • Telefon: 06204409940
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 640
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Folyamatos
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Derecske Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos