Pályázati felhívás Sümeg, I. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Sumeg Varos Onkormanyzata / 743 megtekintés

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatit hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, tartósan betöltetlen I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére. A körzet tekintetében lehetőség van a praxis betöltésére, illetve a körzet helyettesítéssel történő ellátására is. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

 • Listing ID: 4842
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak, továbbá az az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz,
  • háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata,
  • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
  • Magyar Orvosi Kamarától kikért (!) igazolás a tagságról,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Sümeg Város Önkormányzata, 8330 Sümeg, Béke tér 7. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú felnőtt háziorvosi körzet”
 • Megye: Veszprém
 • Város: Sümeg
 • Email: sumegph@sumeg.hu
 • Telefon: 87/550-760
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1544
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatosan
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
 • Hirdető neve: Sümeg Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen