Pápa, VIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása vállalkozásban vagy Eszjtv alatt (16M letelepedési támogatással + lakhatási támogatás 200.000 Ft-ig)

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát / 60 megtekintés

Pápa Város VIII. sz. háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
A feladat vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában is ellátható .
A körzet tartósan betöltetlen, így letelepedési támogatás igényelhető rá.
A lakhatáshoz (bérlet) 3 éven keresztül, havi max. 200.000 Ft összegben hozzájárulás igényelhető.
Ha a jelentkező háziorvostan szakvizsgával nem rendelkezik, de egyéb szakorvosi képesítése van, praxisprogram alapján a háziorvostan szakvizsga megszerzésére kell kötelezettséget vállalni.
A körzetben a régi asszisztens dolgozik továbbra is, jelenleg helyettesítéssel ellátott a körzet.

 • Listing ID: 15028
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (háziorvostan szakvizsga hiányában egyéb szakvizsga megléte)
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „VIII. sz. Házi orvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pápa
 • Email: alapellatas@papa.hu
 • Telefon: 06306480846
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500-1600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15. illetve folyamatosan
 • Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés