Rendelő címe: 8700 Marcali, Béke u. 26.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Marcali / 31 megtekintés

Pályázati felhívás

Marcali Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Marcali II. számú felnőtt, betöltetlen háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Város Önkormányzata
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:
– Marcali város II. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó felnőtt lakosság ellátása
– a tevékenység egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozóként látható el

Rendelő címe: 8700 Marcali, Béke u. 26.

A tevékenység végzésének formája: területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgálati jogviszonyban/ feladatellátási szerződéssel vállalkozóként

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
– B kategóriás jogosítvány
– saját gépkocsi
– egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
– gyakorlat igazolása
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai és személyes önéletrajz
– egészségügyi alkalmasság igazolása
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
Beadási határidő: 2024. június 25. (kedd)
Elbírálási határidő: A benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.
A körzet elfoglalásának ideje: a körzet ellátása jelenleg helyettessel történik, a körzet praxisjogával a települési önkormányzat rendelkezik. A körzet 2023. december 1. napja óta betöltetlen. A Képviselő-testület döntését követően az egészségügyi szakigazgatási szerv engedélyének megszerzését és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződés megkötését követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:
– Marcaliban lakik, dolgozik
– Marcaliban kíván letelepedni
– háziorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

A pályázat benyújtása:
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, dr. Sütő László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat Marcali II. felnőtt körzet”

Felvilágosítás kérhető:
Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

Egyéb információk:
Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:
– a háziorvosi rendelő működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket biztosítja,
– szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal,
– a Marcali II. felnőtt háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

 • Listing ID: 15838
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  - büntetlen előélet
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  - B kategóriás jogosítvány
  - saját gépkocsi
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolandó mellékletek:
  - igazolás működési nyilvántartásba vételéről
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
  - gyakorlat igazolása
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - szakmai és személyes önéletrajz
  - egészségügyi alkalmasság igazolása
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása:
  Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, dr. Sütő László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
  A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat Marcali II. felnőtt körzet”
 • Megye: Somogy
 • Város: Marcali
 • Email: jegyzo@marcali.hu
 • Telefon: +36-85-501-072
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Lakosságszám: 1900 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus 1,
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 25.
 • Hirdető neve: Marcali Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő képviselő- testületi ülés.