Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázatot ír ki Tiszaföldvár Város I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Biró Eszter / 192 megtekintés

Ellátandó feladatok:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt gyermekorvosi feladatok, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
Egyéb információk:
• Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
• A meghirdetett gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
• Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

 • Listing ID: 7600
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
  • büntetlen előélet,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
  • képesítést igazoló okiratok másolata,
  • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
  • az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló igazolás másolata,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
  • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban „Gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel – Hegedűs István polgármesternek címezve ( 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. )
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Tiszaföldvár
 • Email: igazgatas@tiszafoldvar.hu
 • Telefon: 06-56/470-017/9. mellék
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 761 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A véglegessé vált praxisengedély megszerzését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló kinevezés alapján azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.
 • Hirdető neve: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2024. július 31.