Váci utca 40

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Hirdető: Anna Judit Dr. Bajusz / 83 megtekintés

1120 fős, Váci utcai (Budapest belváros, 5. kerület) felnőtt háziorvosi praxis eladó 2023
októberétől. IxNET programmal dolgozunk. Megbízható, szakképzett asszisztencia. A
rendelőben 4 praxis váltva dolgozik, a helyettesítés biztosított. A háziorvos 35 éve látja el a
praxist. A felnőtt ellátást a NEAK finanszírozza, 24 órás központi ügyelet van.

A támogatás feltételei a maximum 2.000.000 forint összegű önkormányzati támogatáshoz:

Ø A támogatott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívásában szereplő praxisjog vásárlási támogatást nem tudja vagy nem kívánja felvenni.

Ø A támogatás az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés megkötését követően, utólag kerül kifizetésre.

Ø A támogatás megállapítása kérelemre indul, melyhez csatolandó a praxisjog megvásárlásról szól előszerződés vagy szerződés másolati példánya, mely tartalmazza a praxisjog vételárát és fizetésének ütemezését.

Ø A támogatottnak az önkormányzattal kötött szerződésben vállalnia szükséges, hogy három éven keresztül, évi egy alkalommal közreműködik a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat által szervezett kerületi prevenciós programok valamelyikén (pl. Egészségsziget, egészségnap).

 • Listing ID: 15078
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: aj.bajusz@gmail.com
 • Telefon: +36209160207
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1120
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: 4.000.000 forint - meghatározott feltételek mellett az önkormányzat a vételt maximum 2.000.000 forint összeggel támogathatja
 • Hirdető neve: Dr. Bajusz Anna Judit