Háziorvosi pályázat

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Dany Kozseg Onkormanyzata / 56 megtekintés

A háziorvosi feladatokat háziorvosi szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, és vállalja a háziorvosi szakvizsga megszerzését.
Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető.
Az állás betölthető vállalkozásban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

 • Listing ID: 3130
 • Pályázati feltételek: - Egyetem, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
  Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata címére (2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/325-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos
 • Megye: Pest
 • Város: Dány
 • Email: polghiv@dany.hu
 • Telefon: 06-28-597-130
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 19.
 • Hirdető neve: Dány Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.