Vasszécseny vegyes háziorvosi praxis

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Vasszecseny Onkormanyzata / 146 megtekintés

Vas megyében, a nyugati határszélen, Szombathely vonzáskörzetében Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek (felnőtt és gyermek) vegyes háziorvosi körzetébe – szolgálati lakás lehetőségével, önkormányzati tulajdonú praxisjoggal – háziorvost keresünk, határozatlan időre.
A háziorvosi rendelő jelenleg a 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11. szám alatti Községházában található, mely a későbbiekben a településen kialakítandó betegellátási központba kerül áthelyezésre. Az önkormányzat a feladat ellátásához szükséges orvosi eszközöket és berendezéseket térítésmentesen biztosítja.
A feladat ellátható egészségügyi szolgálati jogviszonnyal vagy vállalkozás formájában is.
Az ellátási körzethez kb. 1600 kártyaszám tartozik.
Érdeklődni Zsolnai Zoltán polgármestertől a 30/937-7333 vagy a 94/577-380 telefonszámon lehet.

 • Listing ID: 14388
 • Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm.rendelet előírt feltételek megléte.
  előírt végzettségek, feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
  - nyilatkozat a cselekvőképességről
  - vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázat Vasszécseny Község Önkormányzata részére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11.) A borítékra kérjük feltüntetni: "Vasszécseny vegyes háziorvosi praxis pályázat"
  A pályázat benyújtásával kapcsolatos további felvilágosítás a 94/577-380 telefonszámon kérhető.
 • Megye: Vas
 • Város: Vasszécseny
 • Email: onkormanyzat@vasszecseny.hu
 • Telefon: 94/577-380
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 1600 kártya
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Vasszécseny Község Önkormányzata