Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő vasszentmihályi vegyes háziorvosi körzet működtetésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: István Császár / 72 megtekintés

Ellátandó települések: Vasszentmihály, Gasztony, Rátót, Nemesmedves, Rönök
Működtetés formája: egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye: Egészségház, 9953 Vasszentmihály, Fő utca 77.
9951 Rátót, Fő utca 45.
9952 Gasztony, Fő utca 42.
9954 Rönök, Alkotmány út 30.
Illetmény, juttatás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.
Egyéb információk:
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogát nem kell megvásárolni, tekintettel arra, hogy a betöltetlen háziorvosi körzetben helyettesítő orvos látja el a feladatokat.
• A háziorvosi pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: Császár István Vasszentmihály Község Polgármestere Tel: 06 30/726-0746

 • Listing ID: 13867
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak, továbbá az az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz
  • háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata,
  • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata: vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  • az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a
  pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton: Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9953 Vasszentmihály, Fő utca 66.) részére. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat háziorvosi feladatok ellátására”.
 • Megye: Vas
 • Város: Vasszentmihály
 • Email: vm@vasszentmihaly.hu
 • Telefon: 06 30/726-0746
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1464
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 • Hirdető neve: Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.