Az eddigi kialakult gyakorlat szerint másik járásban lévő kolléga – aki eddig is helyettesem volt – továbbra is helyettesíthet-e, különösen ha másik praxisközösség tagja lesz vagy a járásunkon belül új helyettest kell keresni és a NEAK-al új szerződést kötni?

Igen, továbbra is helyettesítheti másik járás háziorvosa, függetlenül bármelyikük praxisközösségi tagságától. A háziorvos munkaideje 8 óra, a rendelési ideje ennél kevesebb. A fennmaradó időben programozható, tervezhető ellátásokat nyújt az őt választó betegek számára. Ebben az időben célszerű volna elérni, hogy …

Ketten rendelünk a rendelőnkben kolleganőmmel. Eddig egymást helyettesítettük, egymás kötelező helyettesei vagyunk. Ha én a kollegiális (laza) praxisközösséghez, ő pedig a szoros praxisközösséghez (konzorciumi forma) csatlakozik, akkor a helyettesítést jogszabály szerint hogyan kell megoldanunk?

A jelenlegi formában továbbra is helyettesíthetik egymást. Ilyen jó szakmai kapcsolat esetén azonban az Ön számára is javasoljuk, hogy fontolja meg a konzorciumi formához való csatlakozás lehetőségét.…

Mit jelent az ügyeleti rend kialakítása? Mit jelent a helyettesítési rend kialakítása? Ezeket vállalva lesz valamilyen változás? Valamilyen plusz kötelezettsége lesz-e az orvosnak? A jelenlegi működési renden kell-e változtatni?

A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeletet kell szervezni. Az ügyeleti rend az adott terület páciensei számára elérhető jelenlegi ügyeleti ellátásban résztvevő szolgálatok és azok ügyeleti idejének mátrixa, amelyet a kollegiális szakmai vezetők segítségével területi szinten kell …

Kötelező lesz-e ügyeletet vállalni vagy sem?

A praxisközösségről szóló szabályozás nem érinti a folyamatos egészségügyi ellátás érdekében biztosítandó ügyeleti ellátást. Az ügyeletben történő személyes részvételi kötelezettséget jelenleg az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés tartalmazza az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésének …

A “területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítása” kitétel jelent-e egyben ügyeletben történő személyes részvételi kötelezettséget a kollegiális praxisközösségbe belépni kívánó orvos számára?

Nem. Az ügyeletben történő személyes részvételi kötelezettséget jelenleg az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés tartalmazza az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésének e) pontja szerint. Az ügyeleti rend az adott terület páciensei számára elérhető ügyeleti …