Háziorvosként a kollegiális praxisközösséghez csatlakozva heti 20 óra rendelési idő van előírva, melyben 4óra prevenciós rendelés/tanácsadás szükséges. Vegyes praxis lévén az iskola-és ifjúságorvoslási,óvoda- bölcsődei és csecsemő tanácsadás-prevenciós rendelés beleszámítható a 4 órás heti kötelező tanácsadásba? (ezt nem részletezi a rendelet) Ezt külön megnevezett időpontban végeztük eddig is 2 órában, emellett 18 óra vegyes rendelési idő volt hetente. Tehát amennyiben beleszámít nem lenne szükségem módosítani a rendelési időt, hanem elég lenne kijelölnöm emellett 2 óra prevenciós-gondozási órát,ezért kérem állásfoglalásukat!

Az alább feltett kérdésére tájékoztatom, hogy a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet (Pkr.) hatálya a praxisjog alapján háziorvosi szolgálat keretében végzett feladatellátásra terjed ki. A háziorvosi szolgálat keretében praxisjog alapján végzett tevékenységen kívüli bármely más – ideértve pl: az iskola …

Abban kérném segítségüket, hogy a praxisközösségi rendelet értelmében a 2. § (2) bekezdése alapján, egy szolgáltató, azaz én egyedül vállalhatom a kollegiális praxisközösség feltételeit? Nem szeretnék társulni, de a 3. §-ban leírtakat vállalnám.

A kollegiális praxisközösségbe az egyes szolgáltatók a többiektől függetlenül, önállóan jelentkezhetnek, ha vállalják a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak teljesítését felvételi kérelmükben.…

A kötelező heti 20 óra rendelési időbe beszámítható a kötelező önkormányzati iskolaorvosi rendelés mint prevenciós munka? A házi gyermekorvosoknak eddig 15 óra volt megadva heti rendelési időnek, hiszen szorosan egymást váltjuk egymást a rendelőben hárman vagy van, ahol öten. Mellette pedig iskolaorvosi rendeléseket kell vállalnunk, ahol prevenciót végzünk.

A háziorvosi ellátás nem tévesztendő össze egy másik, szintén alapellátási feladattal, az iskolaegészségügyi ellátással. A rendelési idő minimuma a napi legalább 2, heti minimum 15 óra. Sok helyen már jelenleg is ennél hosszabb rendelési idővel dolgoznak a háziorvosok. Az iskolaegészségügyi …

Mit jelent pontosan a prevenciós tevékenység, amit végezni kell. A prevenciót értem, de a gyakorlatban pl. 150 vastagbélszűrést, 100 mammográfiát, stb. kell adott határidőre elvégezni? Mert erről sehol nem esik szó, senki nem mondja el, a HAOSz webináriumon sem mondták el, ez egy fekete lyuk, amit elvállalok, de nem tudom, hog mit vállalok. Előbb kell nyilatkoznom, minthogy tudnám mit is vállalok.

A prevenciós rendelésen a háziorvos elsősorban a behívott és előjegyzett páciensei számára egészségi állapotfelmérést, védőoltást, szűrést, krónikus beteg gondozást és egészségtanácsadást végez. A prevenciós rendelés a háziorvosi tevékenység körébe jelenleg is tartozó preventív feladatok elvégzésére szánt dedikált rendelési idő megteremtését …