Csepreg Város Önkormányzata háziorvost keres vegyes körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: László Dr Balogh / 1307 megtekintés

Csepreg Város Önkormányzata Vas megyében, Szombathely megyeszékhelyhez közel eső (20 km), Kőszeg és Bük városok szomszédságában, az osztrák határtól 15 km-re, folyamatosan fejlődő városba keres háziorvost, megüresedő vegyes háziorvosi praxis ellátására. A település lakosságszáma: 3234 fő.
A Csepreg I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Csepreg város, Tömörd és Tormásliget községek gyermeklakosságára, valamint Tormásliget és Csepreg felnőtt lakosságára terjed ki.
A körzetben működő háziorvos a fentieken túlmenően ellátja Csepreg városában működő köznevelési és közoktatási intézményekben az iskola-egészségügyi feladatokat is.
Ellátandó lakosságszám települési bontásban:
Csepreg város: 1691 fő
Tormásliget község: 280 fő
Tömörd község: 29 fő

A praxis működési helye Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott Csepreg Város Egészségházában található önálló rendelőhelyiségben (9735 Csepreg, Kossuth utca 1.) található, azzal, hogy az alapellátást Tormásliget és Tömörd esetében a településeken található rendelőhelyiségben szükséges biztosítani. Az Egészségházban egyébként laboratórium, fizikoterápia, ultrahang-diagnosztika, és szakrendelések működnek.

Az önkormányzat ennek megfelelően pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, I. számú csepregi háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok ellátásra.

A praxissal és praxisjoggal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Balogh László jegyzőtől a +36-30-579-1490-es telefonszámon, illetve dr. Herczeg Krisztina aljegyzőtől kérhető a +36 30 579-1513-as telefonszámon. Igény esetén az önkormányzat SZOLGÁLATI LAKÁST biztosít. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

 • Listing ID: 4434
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte,
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton egy példányban Csepreg Város Önkormányzata részére címezve (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) A borítékon kérjük feltüntetni: "Háziorvosi praxis pályázat - Csepreg"
 • Megye: Vas
 • Város: Csepreg
 • Email: jegyzo@csepreg.hu
 • Telefon: +36305791490
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2000
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. október 15.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. szeptember 15.
 • Hirdető neve: Csepreg Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. október 15.