Felnőtt háziorvosi praxis Budapest XV. kerületében

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Mária Pozsárné Schramek / 15 megtekintés

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő
– az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott – 17. számú (1151 Budapest, Kossuth utca 3.) felnőtt háziorvosi körzete ellátására alkalmazottként (egészségügyi szolgálati jogviszonyban), vagy vállalkozási formában (határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében). A praxis 2024. január 01. napjától betöltetlen, helyettesítéssel ellátott.

A rendelő helye és az ellátási terület utcajegyzéke megtekinthető:
https://www.xv-euint.hu/ellatasi-korzetek/17-orvosi-korzet

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
– Szolgáltató hozzájárulást köteles fizetni a rendelő – feladat-ellátási szerződésben meghatározott –
működtetési kiadásaihoz. A működtetési hozzájárulás összege minden év március 31-ig, január 1-jei hatállyal
kerül felülvizsgálatra.

Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint
a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak;
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve letelepedett státusz,
– cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– orvosi diploma másolata,
– szakorvosi bizonyítványok másolata,
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása (amennyiben rendelkezik tagsággal),
– egészségügyi tevékenységre vonatkozó működési engedély (ÁEEK),
– munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai felelősségbiztosítás szerződése és befizetés igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen formában kívánja a tevékenységet ellátni (alkalmazotti,
vállalkozás),
– működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (cégkivonat, vagy nyilatkozat, amennyiben az
egészségügyi szolgáltatás ellátása céljából gazdasági társaságot kíván alapítani).

Érdeklődni/pályázat benyújtása: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezetőnél
Telefon: +361/305-3185
E-mail: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu

 • Listing ID: 16611
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
 • Telefon: +361/305-3185
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1219
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat