PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BICSKÉN FELNŐTT VI. SZÁMÚ HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Savanya Ágnes / 141 megtekintés

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, megegyezés szerint vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó feladatkör:
Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó felnőttek ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Bicske, Kossuth tér 17. (Bicskei Egészségügyi Központ) háziorvosi rendelő

A praxisról további tájékoztatás kérhető: Fritz Gábor jegyzőtől (telefon: 06/22/565-464) telefonszámon

 • Listing ID: 13545
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság
  • egészségügyi alkalmasság,
  • orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről,
  • előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
  • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
  • A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás.
  • A pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban Bálint Istvánné polgármesternek címezve
  (Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4.) kell benyújtani.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „6. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázat”
  Vagy e-Papíron keresztül (epapir.gov.hu), amelyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.
  A címzettnél Bicske Város Önkormányzatát válassza ki.
 • Megye: Fejér
 • Város: Bicske
 • Email: szervezes@bicske.hu
 • Telefon: 06/22/565-464
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó felnőttek ellátási létszáma 926 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Bicske Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos