Fogorvosi pályázat - Tát Város Önkormányzata

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Zsolt Kozlik / 58 megtekintés

Fogorvosi pályázat

 • Listing ID: 16355
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételeinek igazolása,
  - büntetlen előélet.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében),
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
  - működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  - praxisengedély feltételei fennállásának igazolása,
  - nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázata nyílt ülésen való elbírálásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Tát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.);
  személyesen Turi Lajos polgármester részére (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.);
  elektronikusan a tatjegyzo@tat.hu e-mail címre való megküldéssel.
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Tát
 • Email: tatjegyzo@tat.hu
 • Telefon: 06302781708
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 6500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal, a hivatalos engedélyeztetés függvényében.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.05.
 • Hirdető neve: Tát Város Önkormányzata / Dr. Szőke Zoltán fogorvos
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.31.