Gyermekorvosi praxis ingyenesen eladó Dömsödön

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: drbencze / 1187 megtekintés

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a több mint egy éve megüresedett (tartósan betöltetlen) praxisban, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására keres házi gyermekorvost. A praxist térítésmentesen adja át az önkormányzat a jelentkezőnek. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a több mint egy éve megüresedett praxisban, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására keres vállalkozó házi gyermekorvost. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. Az önkormányzat a jelenetkezőnek lakást is tud biztosítani. A rendelő egy 2021-ben átadott új épületben található, és az önkormányzat igény esetén az asszisztens kiválasztásához is tud segítséget adni.

 • Listing ID: 12059
 • Pályázati feltételek: 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § bekezdése szerinti szakképesítés megléte.
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. egészségügyi alkalmasság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartás érvényességének igazolása,
  7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  8. a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.), vagy elektronikus úton a domsod@domsod.hu e-mail címre kell benyújtani.
 • Megye: Pest
 • Város: Dömsöd
 • Email: domsod@domsod.hu
 • Telefon: 06205840900
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos.
 • Hirdető neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata