Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 3. számú fogászati vegyes körzet pályázati felhívása

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Marcali Tobbcelu Tarsulas / 60 megtekintés

Pályázati felhívás

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő III. számú vegyes fogorvosi körzet feladatainak közalkalmazottként vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:
– Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 (VI.14.) számú rendeletének 10. számú mellékletében meghatározott III. számú fogászati vegyes körzetéhez tartozó lakosság ellátása
– a tevékenység közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el
– Marcali Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a tulajdonát képező, Marcali, Rákóczi u. 6-10. fsz. 3. alatti ingatlanban található helyiségek közül a III számú fogászati körzetet ellátó pályázó az ÉK-i 3. számú orvosi rendelőt önállóan, illetve a röntgen, váró- és szociális helyiségeket az I. és IV. számú fogászati körzetek ellátásával megbízottal közösen a fogorvosi tevékenység végzése céljából a III. számú fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátására, térítésmentesen használja

A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként, vállalkozóként, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként látható el

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
– egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai és személyes önéletrajz
– egészségi alkalmasság igazolása
– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljesíti
– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

Beadási határidő: megjelenéstől számított 10 napon belül
Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő 5 napon belül

A körzet elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálását követően, a működési engedély kiadása és finanszírozási szerződés megkötése után azonnal, legkésőbb 2024. április 1.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:
– Marcaliban lakik, dolgozik
– Marcaliban kíván letelepedni
– fogorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

A pályázat benyújtása:
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban
Dr. Sütő László Társulási Tanács Elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „III. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat”

Felvilágosítás kérhető:
Dr. Sütő László Társulási Tanács Elnökétől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-080)

Egyéb információk:
Tájékoztatom a pályázókat:
– a Társulás a praxist térítésmentesen adja át,
– szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A társulási tanács fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Marcali, 2024. február 26.

Dr. Sütő László s.k.
Társulás Elnöke

 • Listing ID: 13630
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - szakmai és személyes önéletrajz
  - egészségi alkalmasság igazolása
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljesíti
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban
  Dr. Sütő László Társulási Tanács Elnökének (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
  A zárt borítékra kérjük ráírni: „III. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi pályázat”
 • Megye: Somogy
 • Város: Marcali
 • Email: polghiv@marcali.hu
 • Telefon: 0685501080
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: előreláthatólag 2024. április 1. napjától
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 10 napon belül
 • Hirdető neve: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
 • A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 5 napon belül