Háziorvosi praxis Kunszentmárton

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Zsolt Dr. Hoffmann / 61 megtekintés

Kunszentmárton Város Önkormányzata a több mint fél éve megüresedett (tartósan betöltetlen) praxisban, a háziorvosi feladatok ellátására keres háziorvost. A praxist térítésmentesen adja át az önkormányzat a jelentkezőnek. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. Az önkormányzat a jelentkezőnek igény esetén lakást is tud biztosítani. A rendelő egy 2022-ben teljesen felújított épületben található, teljesen felszerelt. Az önkormányzat igény esetén az asszisztens kiválasztásához is tud segítséget adni.

 • Listing ID: 13686
 • Pályázati feltételek: - a jelentkező megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszegészségügyi alkalmasság
  - a praxis vállalkozási formában történő működtetése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselőtestületi tárgyalása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázat/ok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Írásban: Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., Email-en: polgarmester@kunszentmarton.hu
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Kunszentmárton
 • Email: jegyzo@kunszentmarton.hu
 • Telefon: 06709775818
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Kunszentmárton Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos