Kiskunlacháza - Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Károly dr. Sződi / 110 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
háziorvosi feladatok ellátására

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladat ellátása érdekében Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:
Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)

Ellátandó feladatok:
Kiskunlacháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 18/2023. (V.17.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete 6. pontja szerinti I. számú házi gyermekorvosi körzetben
• határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében vállalkozási formában
vagy
• határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, heti 20 órában házi gyermekorvosi feladatok ellátása, valamint iskolaorvosi és ifjúság-egészségügyi tevékenység I. számú iskolaorvosi körzetben – melyet a Kiskunlacházi Általános Iskola Vörösmarty utcai telephelyének tanulói, valamint a Munkácsy Mihály utcai telephely tanulóinak fele, továbbá a Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde Vörösmarty utcai épületeinek óvodásai alkotnak – történő ellátása.

Ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor kb. 1130 fő állandó gyermekkorú lakos

A munkavégzés helye:
2340 Kiskunlacháza, Toldi Miklós u. 13. (Dr. Limbek Ferenc Egészségház)

A feladatellátás kezdete:
A feladat legkorábban 2024. év szeptember 1. napjától látható el.

Díjazás és juttatások:
• vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
• egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény,
valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• egészségügyi alkalmasság,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés,
• a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés is.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,
1.2. motivációs levél,
1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,
1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
1.6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
1.8. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
1.9. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),
1.10. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.

2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat (arról, hogy)
2.1. a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, és a praxisjogot a praxisjog tulajdonosától megszerezte, vagy legkésőbb a 2024. július 3-ig megszerzi,
2.2. a NEAK finanszírozáson felüli esetleges díjigényről, valamint
2.3. gazdasági társaság pályázó esetén alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata, vagy
2.4. egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• a háziorvosi körzet praxisjoga a CONAMED Kft-től (székhely: 2045 Törökbálint, Szőlő u. 39., adószám: 26338075-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-193536, NEAK kód: S075, szervezeti egység kód /HSZ kód/: 130095027, képviseli: dr. Havasi Mónika ügyvezető) szerezhető meg.
• a feladatellátásra a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező, Kiskunlacháza Város Önkormányzata tulajdonában álló, új építésű egészségházban lévő, modern rendelőhelyiség áll rendelkezésre,
• Igény esetén szolgálati lakás biztosított
• a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, hulladékszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), őrzést, telefon- és internetköltséget, a rágcsálóirtást, az egészségügyi veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a pályázó viseli a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 10.

A pályázat benyújtásának helye, módja:
Postai úton, a pályázatnak Kiskunlacháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2340Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.), vagy személyesen, a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban történő leadással (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.).
A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Pályázat – Kiskunlacháza I. számú körzet házi gyermekorvosi feladatellátás”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a Művelődési, Oktatási és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06-24/519-840-es telefonszámon dr. Répás József polgármestertől.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:
• Kiskunlacháza Város Önkormányzatának hirdetőtáblája
• Kiskunlacháza Város Önkormányzatának honlapja (www.kiskunlachaza.hu)
• a www.okfo.gov.hu felület

A pályázat kiírója fenntartja magának, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 14008
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés,
  • a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés is.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
  1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,
  1.2. motivációs levél,
  1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,
  1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  1.6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  1.8. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  1.9. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),
  1.10. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.

  2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat (arról, hogy)
  2.1. a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, és a praxisjogot a praxisjog tulajdonosától megszerezte, vagy legkésőbb a 2024. július 3-ig megszerzi,
  2.2. a NEAK finanszírozáson felüli esetleges díjigényről, valamint
  2.3. gazdasági társaság pályázó esetén alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata, vagy
  2.4. egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Kiskunlacháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2340Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.), vagy személyesen, a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban történő leadással (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.).
  A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Pályázat – Kiskunlacháza I. számú körzet házi gyermekorvosi feladatellátás”.
 • Megye: Pest
 • Város: Kiskunlacháza
 • Email: polgarmester@kiskunlachaza.hu
 • Telefon: 0624519830
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): cc. 1130
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 10.
 • Hirdető neve: Kiskunlacháza Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.