Pályázati felhívás körzeti háziorvosi eladatok ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Károly dr. Sződi / 102 megtekintés

Pályázati felhívás körzeti háziorvosi eladatok ellátására
Kiskunlacháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kiskunlacházi III. sz. háziorvosi körzet (Kiskunlacháza Városnak a Határ utcától déli irányban Dömsöd és Ráckeve felé fekvő területe) háziorvosi feladatainak ellátására.

Ellátandó feladat: Kiskunlacháza Város Önkormányzata (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) III. számú háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátásra, amely területi ellátási kötelezettséggel jár, heti 20 órában, feladatellátási szerződés keretében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött – feladatellátási szerződés szerint.
2. Magyar állampolgárság
3. Büntetlen előélet
4. Cselekvőképesség
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
7. Érvényes működési engedély
7. Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés

A pályázathoz csatolandó:

– a végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes személyi és szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
– a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
– érvényes működési engedély másolata,
– Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban elbírálásában résztvevők megismerhetik, illetve nyilatkozat pályázó a személyes adatainak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulásról hozzájárulok.
– Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolás
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély
Háziorvosi munkakörben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.
A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2024. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton Kiskunlacháza Város Önkormányzata dr. Répás József polgármesternek címezve: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat – III. sz. háziorvosi körzet.”
– elektronikus úton a polgarmester@kiskunlachaza.hu e-mail címen keresztül
– személyesen dr. Répás József polgármesternél a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)
További információ:
Telefon: 06 24 519 840
dr. Répás József polgármester
e-mail: polgarmester@kiskunlachaza.hu

Egyéb információk, a pályázat elbírálásának módja:

A háziorvosi feladatokat szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 03.) Kormány rendelet szabályai az egészségügyi szolgáltatónak a NEAK területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Ellátandó lakosság száma: 2659 fő + 49 fő külterületen élő lakosság (2023. június 1-jei adat)

A 2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelő háziorvosi rendelő részét, a háziorvos részére részben térítésmentesen (elszámolási jogviszony alapján arányos rezsidíjjal terhelten bocsájtja rendelkezésre a hozzá tartó helységekkel (előtér, váróterem stb.). (Összesen: 81,5 m2, 236,4 m3). A rendelő közös helyiségeit a pályázó a háziorvosi tevékenysége rendeltetésszerű folytatásához szintén részben térítésmentesen használhatja.
A rendelő felújított, jól felszerelt, informatikai rendszerrel ellátott, MedMax program biztosított.
Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra szóló feladatellátási szerződést köt.
A pályázat webes megjelentetése: www.kiskunlachaza.hu
Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást külön indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 13306
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött – feladatellátási szerződés szerint.
  2. Magyar állampolgárság
  3. Büntetlen előélet
  4. Cselekvőképesség
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
  7. Érvényes működési engedély
  8. Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
  - részletes személyi és szakmai önéletrajz,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
  - a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
  - érvényes működési engedély másolata,
  - Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban elbírálásában résztvevők megismerhetik, illetve nyilatkozat pályázó a személyes adatainak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulásról hozzájárulok.
  - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolás
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély
  Háziorvosi munkakörben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat
 • A pályázat benyújtásának módja: – postai úton Kiskunlacháza Város Önkormányzata dr. Répás József polgármesternek címezve: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat - III. sz. háziorvosi körzet.”
  – elektronikus úton a polgarmester@kiskunlachaza.hu e-mail címen keresztül
  – személyesen dr. Répás József polgármesternél a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)
 • Megye: Pest
 • Város: Kiskunlacháza
 • Email: szodi.karoly@kiskunlachaza.hu, polgarmester@kiskunlachaza.hu
 • Telefon: 06 24/519-830, 06 20/390 5713
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2708
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 10.
 • Hirdető neve: Kiskunlacháza Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.